Korištenjem internet stranice gumarko.hr potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate dolje navedene Uvjete i pravilnike.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 1., st 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Gumarko j.d.o.o., Donji Dolac 219A, 21205 Donji Dolac ili na e-mail info@gumarko.hr.
Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, adresu ili email za dostavu odgovora, te broj računa.


JAMSTVO PRIVATNOSTI

Gumarko j.d.o.o. obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN103-2003-06-26. Svi djelatnici Gumarko j.d.o.o. i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li i li ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Osobni podaci kupaca pohranjeni u informacijskom sustavu Gumarko j.d.o.o. čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima Gumarko j.d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te obavješćivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem Internet trgovine. Gumarko j.d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika Web trgovine Gumarko j.d.o.o. neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga. Registracijom potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da Gumarko j.d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.


PRAVNE ODREDBE

Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Gumarko j.d.o.o., Donji Dolac 219A, 21205 Donji Dolac, te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – Internet trgovina. Gumarko j.d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Gumarko j.d.o.o. se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Korisnika usluga i sprječavanje eventualnih zlouporaba. Transakcije plaćanja kreditnim/debitnim karticama obavljaju se koristeći PayPal – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
Gumarko j.d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava Internet trgovine ili propusta djelatnika Gumarko j.d.o.o Ulažemo razumne napore u održavanju informacija na ovim stranicama ažurnim i točnim. Međutim, zbog dinamičnosti tržišta moguće su manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internet stranicama. Gumarko j.d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju razmotriti specifičnu situaciju te ponuditi kupcu varijante rješenja. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Ukoliko trebate detaljnije informacije kontaktirajte nas na email info@gumarko.hr
Informacije o označavanju guma na našim stranicama dobivene su izravno od strane proizvođača ili dobavljača guma koje se odnose na te proizvode guma. Mi poduzimamo maksimalne napore kako bi se osiguralo da su ove informacije točne, ali ne preuzimamo odgovornost za netočne informacije dobivene od strane proizvođača ili dobavljača. Ukoliko se dogodi da Vam pošaljemo gume koje imaju drugačije oznake nego je prikazano na našim web stranicama, molimo da nam to odmah reklamirate.
Dostupnost artikala na našim stranicama je samo informativnog karaktera. Ažuriranje lagera vršimo svakih min. 1 do max. 2 dana.
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Gumarko.hr web trgovinu može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Gumarko j.d.o.o. dobavljača.
Postoji mogućnost da određeni artikal bude prikazan kao dostupan i da ga je moguće naručiti ali da u stvarnosti zbog nekog razloga (prodan, greška u sistemu ) više nije dostupan na skladištu. Takve situacije su izvanredne i rijetke ali moguće.
U slučaju da naručenog artikla nema na skladištu, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku, te Vam ponuditi opciju čekanja dolaska artikla, zamjenu za drugi odgovarajući artikl, ili povrat novca u punom iznosu. Zadržavamo pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima ili ako postoji sumnja na zlouporabu.
Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.


ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima koja je po hrvatskom zakonodavstvu reguliran člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen sa Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.

 • odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda
 • u slučaju kvara ili nedostatka, obratite se trgovcu, jer trgovac odgovara za te nedostatke
 • ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru obavijestite trgovca
 • u cijeloj EU vrijedi rok od minimalno 2 godine za vrijeme kojih se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke, ukoliko ste u roku obavijestili trgovca o nedostatku

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

u hrvatskom zakonodavstvu regulirano je člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima

 • odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list
 • u slučaju kvara, obratite se onome tko je izdao jamstveni list (najčešće se radi o proizvođaču)
 • ukoliko uočite kvar na proizvodu pod garancijom, kvar možete prijaviti tijekom trajanja garancije (trajanje garancije jedna je od obveznih stavaka u jamstvenom listu
 • trajanje garancije ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja garancije u kojem treba obavijestiti davatelja garancije o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara

POVRAT NEODGOVARAJUĆE ILI OŠTEĆENE ROBE

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

  Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:

 • 1. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti Gumarko j.d.o.o.
 • 2. Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 14 dana od primitka o tome pismeno obavijestiti Gumarko j.d.o.o. putem e-pošte na info@gumarko.hr

Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Gumarko j.d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca. U prilogu mora biti kopija računa. Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.


ZAMJENA KRIVO NARUČENE ROBE

Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.

Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:
Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Gumarko j.d.o.o. da želi zamjeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na info@gumarko.hr

Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu Gumarko j.d.o.o., Donji Dolac 219A, 21205 Donji Dolac. Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu. Kada Gumarko j.d.o.o. zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.
Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Razlika novca i trošak dostave:
Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe. Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku. Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će Gumarko j.d.o.o. uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca umanjenu za troškove dostave.


POVRAT NARUČENE ROBE BEZ RAZLOGA (Pravo na jednostrani raskid ugovora)

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana primitka robe kupljene putem gumarko.hr internet prodavaonice ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora.
Roba koju kupac vraća, mora biti neupotrebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca i trošak dostave:
Nakon što roba bude vraćena Gumarko j.d.o.o. će u potpunosti vratiti plaćeni iznos naručene robe na isti način plaćanja kako je kupac izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Kupac sam snosi troškove dostave za povrat robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora Članak 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako je:
3. Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Primjer: Ako kupac naruči gume koje ne odgovaraju za njegovo vozilo prema preporuci proizvođača vozila ili proizvođača proizvoda a kupac i dalje izričito zahtjeva da mu se naruče gume prema njegovoj specifikaciji tada kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Zadnja izmjena: 21. Rujan 2017.