Jamstveni rok za sve gume: 12 mjeseci

Gumarko j.d.o.o. obvezuje se da će auto gumu, koja u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novom auto gumom ili isplatiti neamortizirani dio istoga u najkraćem mogućem razumnom roku.
Jamstveni rok važi od dana kupnje odnosno isporuke auto gume.

 • Auto Guma se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
 • Da za kupljenu auto gumu postoji originalan račun
 • Da se auto guma reklamira prije isteka jamstvenog roka od 12 mjeseci
 • Da auto guma nije bila popravljana ili protektirana, niti je na njoj vršena bilo kakva intervencija
 • Da je minimalna dubina profila 1,6 mm do TWI (zakonski propisana minimalna dubina šare gaznog sloja
 • Auto Guma se NE prima u reklamacijski postupak ako:
 • je do greške ili oštećenja došlo zbog nestručne montaže
 • ako je tlak u gumama niži od navedenog za određeno vozilo
 • ako je oštećenje i greška na zimskoj gumi nastala zbog korištenja u ljetnim mjesecima
 • ako su oštećenja nastala zbog prometne nesreće
 • ako je prekoračena maksimalna brzina za koju je auto guma određena, odnosno napravljena
 • Savjeti korisniku:
 • Pridržavajte se naputaka o dimenziji auto gume, ukupnim masama i opterećenju, te max. brzini vozila
 • Prilikom kupnje savjetujte se sa stručnim osobama
 • Auto gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.
 • Auto gume mora montirati samo stručna osoba u ovlaštenom servisu, jer zbog nestručne montaže može doći do mehaničkog oštećenja vanjske ili unutarnje gume (zračnice).
 • Pri montaži novih auto guma OBAVEZNO zamijenite stare tubeles ventile ili zračnice novima, bez obzira na njihovu starost ili optički izgled
 • Auto gume punite do pritiska propisanog od strane proizvođača vozila ili auto guma
 • Provjerite pritisak u gumama svakih 15 dana. Ne smijete voziti s niskim pritiskom ili bez pritiska u pneumatiku ni na najmanjim udaljenostima
 • Obavezno obavite kontrolu ovjesa vašeg vozila. Nepravilno podešen ovjes rezultira bržem i nepravilnom trošenju auto gume
 • Nakon svakih prijeđenih cca 10.000 km zamijenite poziciju vaših auto guma na način koji će Vas savjetovati stručna osoba u ovlaštenom servisu guma.